Robert Kaufman Fabrics
darlene zimmerman nancy wolff fabric converter
All Fabrics > Type > Basics, Blenders & Textures > Fusions® Mist

Fusions® Mist: Fusions® Cotton Quilting Fabric

 
 
Showing 1 - 41 of 54   |  Pages: All  1 2
 
 • ETJ-12141-3
  RED

 • ETJ-12141-10
  PINK

 • ETJ-12141-12
  GREY

 • ETJ-12141-15
  IVORY

 • ETJ-12141-17
  IRIS

 • ETJ-12141-21
  LILAC


 • ETJ-12141-22
  VIOLET

 • ETJ-12141-40
  EMERALD

 • ETJ-12141-44
  FOREST

 • ETJ-12141-60
  PACIFIC

 • ETJ-12141-63
  SKY

 • ETJ-12141-64
  AZURE


 • ETJ-12141-70
  AQUA

 • ETJ-12141-73
  LAKE

 • ETJ-12141-75
  DELFT

 • ETJ-12141-80
  EVENING

 • ETJ-12141-81
  TURQUOISE

 • ETJ-12141-84
  CREAM


 • ETJ-12141-96
  BLUSH

 • ETJ-12141-97
  ROSE

 • ETJ-12141-112
  RASPBERRY

 • ETJ-12141-119
  MAUVE

 • ETJ-12141-127
  CORNSILK

 • ETJ-12141-133
  GOLD


 • ETJ-12141-141
  SAFFRON

 • ETJ-12141-147
  TANGERINE

 • ETJ-12141-153
  SAND

 • ETJ-12141-156
  LINEN

 • ETJ-12141-159
  BEIGE

 • ETJ-12141-166
  HAZELNUT


 • ETJ-12141-169
  EARTH

 • ETJ-12141-174
  ESPRESSO

 • ETJ-12141-178
  SABLE

 • ETJ-12141-179
  RUST

 • ETJ-12141-181
  ONYX

 • ETJ-12141-183
  PEWTER


 • ETJ-12141-191
  AUTUMN

 • ETJ-12141-192
  SPRING

 • ETJ-12141-196
  HARVEST

 • ETJ-12141-198
  PASTEL

 • ETJ-12141-199
  ANTIQUE

 • Next
 
Showing 1 - 41 of 54   |  Pages: All  1 2
 

  While every effort is made to represent color accurately, every monitor is different and we cannot guarantee the colors you see match the colors of actual fabric.

Please use special Print icon.